Մամուլի հաղորդագրություն

30 Sept. 2011-2 (640x240)

ՏեղիունեցավՌԱՀՀԿիդասընթացներիհերթականպարապմունքը

3 հոկտեմբերի 2011թ., Երեւան: Սեպտեմբերի 30-ինՌազմավարականեւազգայինհետազոտություններիհայկականկենտրոնի (ՌԱՀՀԿ) երիտասարդականդպրոցիծրագրիշրջանակներումտեղիունեցավ «Հայաստանումքաղաքացիականհասարակությանկայացմանեւսահմանադրականպետությանձեւավորմանհիմնախնդիրները. Նորմարտահրավերներ» խորագրովսեմինարդասընթացներիշարքիհերթական` երրորդպարապմունքը:

Այսանգամմասնակիցներիառջեւ «Իշխանությունը եւ իրականության մեկնաբանությունները. Քաղաքական միֆերը եւ քաղաքացիական հասարակության հիմնախնդիրը» թեմայովդասախոսությամբհանդեսեկավպատմականգիտություններիթեկնածու, ազգագրագետԱղասիԹադեւոսյանը:

Հիշեցնենք, որանվճարհիմունքներովանցկացվողսեմինարդասընթացներին` ազատունկնդրիկարգավիճակով, կարողենմասնակցելբոլորցանկացողները, ովքերհետաքրքրվածենհասարակականքաղաքականխնդիրներով:

 

Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնը 1994թ. Հիմնադրել է ՀՀ առաջին արտգործնախարար Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը՝արժանանալով հայաստանյան եւ Սփյուռքի աջակիցների լայն շրջանակների զորակցությանը: Հետեւելով համաշխարհային զարգացումներին, գիտելիքների հիմքեր խարսխելով, հանրության հետ երկխոսություն ծավալելով՝ Կենտրոնը հետ խորհրդային տիրույթում հանդես է գալիս որպես երկրաքաղաքական ստեղծագործական մտածողություն ձեւավորող եւ միջազգային միջավայրի համապարփակ ընկալմանը նպաստող ուժ: Վերջին շրջանում Կենտրոնն առաջնահերթ տեղ է հատկացնում տարածաշրջանային անվտանգության ու համագործակցության, քաղաքացիական կրթության, պետության եւ ազգի համար վճռորոշ՝ներքին ու արտաքին քաղաքականությունների կիրառական հետազոտությանը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ՌԱՀՀԿ ՝Երեւան, Երզնկյան 75, հեռախոս՝ (37410) 528-780 կամ 274-818, հեռապատճեն՝ (37410) 52-48-46, էլ. փոստ՝ [email protected] եւ[email protected], կայքէջ՝www.acnis.am:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


5 × = cuarenta cinco