Լաւագոյն ժողովրդական ալպոմ

Կուրճիեւիանուանժողովրդականնուագարաններուխումբիձայնասկաւառակըարժանացածէհոլանտական «Edison Award» –իմրցանակին «Լաւագոյնժողովրդականալպոմ» անուանակարգինմէջ http://www.edisons.nl/jazz/nieuws/winnaars-edisons-jazzworld-bekend

 

 

 

ՄրցանակաբաշխութիւնըտեղիունեցածէՆոյեմբեր 28-ին: ԱնստանալուհամարՀոլանտայիԱյնտդհովընքաղաքմեկնածէին «Կուրճիեւ» համոյթի ներկայցուցիչներԷմմանուէլՅովհաննիսեանը, ՆորայրԳաբոյեանըեւգեղարուեստականղեկավարԼեւոնԷսկենեանը:

 

 

 

«Մեզիհամարմեծպատիւէրնմանմրցանակիարժանանալը: Ասիկամեզինորստեղծագործականլիցքերհաղորդեց: ԱննաեւմեծառիթէրԿուրճիեւըեւսմէկանգամմիջազգայինմակարդակովներկայացնելուհամար»,-  ըսածէՀոլանտիայէննորվերադարձածԼ. Էսկենեան:

 

Անորխօսքերով, մրցանակաբաշխութեանարարողութեանժամանակհամերգայինկատարմամբելոյթունեցածենտուտուկահարԷմմանունելՅովհաննիսեաննուՆորայրԳաբոյեանը` յուզելովներկաները:

 

 

 

«Տուտուկըպարզապէսբացառիկընդունելութեանարժանացաւ, աննաեւներկաներունմօտհետաքրքրութիւնառաջացուցհայկականերաժշտութեանհանդէպ: ՏուտուկիկատարմամբԿուրճիեւիերաժշտութիւնը, վստահեմ` յուզեցներկաներունիւրաքանչիւրը, եւատիկակըվկայէիներկարժամանակչլռողծափահարութիւնները»,-պատմածէան:

 

 

 

Մրցանակը աննախադէպ յաղթանակ էքանի որ «Edison Award»-ը կը հանդիսանայ աշխարհի 4 ամենահեղինակաւորմրցանակաբաշխութիւններէն մէկը եւ իր հեղինակութեամբ ու կարեւորութեամբ կը համեմատուի ամերիկեան «Grammy Award», գերմանական «Preis der Schallplattenkritik» եւ ֆրանսական «Victoire» երաժշտականմրցանակաբաշխութիւններու հետԱյս մասին կը վկայէ թեկուզ այն փաստըոր 1960 թուականին ստեղծուած այդմրցանակաբաշխութեան պատուոյ կոչումներուն արժանացած են այնպիսի հեղինակաւոր ստեղծագործողներինչպիսիք ենհամաշխարհային երաժշտարուեսի պսակ հանդիսացող արուեստագէտներ Շառլ ԱզնաւուրՄայլս ՏէյվիսԷմիլոուՀարրիսէրիք ՔլեփթընՊոպՃէյմսՖիլ ՔոլինսՌայ ՔուտըրՍթիւի ՈւանտըրՌոպի ՈւլիըմսՎալերիԿերկիեւԵւկենի ԿիսինԿլաուտիօ ԱրաունՓիեռ Պուլեզ եւ այլքՄրցանակաբաշխութիւնը կառաջնորդուիամենաբարձր չափանիշներովմրցանակներ շնորհելով միայն «բացառիկ արժէք ներկայացնող ձայնասկաւառակներու»:

 

 

 

Յիշեցնենք, որ  յաղթանակած ձայնասկաւառակը,”Music of Georges I.Gurdjieff” The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble-Levon Eskenian », որ կըներկայացնէ  հայազգի փիլիսոփայերաժիշտպարուսոյցգրող ԿԻԿիւրճիեւի երաժշտութեանժողովրդականգործիքներու համար կատարուած մշակումներթողարկուած է 2011 թուականի Յուլիսինգերմանականհեղինակաւոր «ECM Records» ընկերութեան կողմէ:

 

 

 

Էտիսընի մրցանակը հրատարակութեան միակ յաջողութիւնը չէքանզի թողարկման օրուընէան բազմիցս արժանացածէ տարբեր մրցանակներուերաժշտական աշխարհի ջերմ ընդունելութեանինչպէս նաեւ համաշխարհային մամուլիամենաբարձր գնահատանքին:

 

 

 

2012 թուականին Հայաստանի «Ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխութեան»՝ ալպոմը ճանչցուածէ իբրեւտարուան լաւագոյն ժողովրդական ալպոմիսկ հրատարակութեան մասին ակնարկներ եւ յօդուածներ յայտնուածենայնպիսի հեղինակաւոր պարբերականներու էջերունինչպիսիք են՝ «BBC Music Magazine», «The Guardian», «The Financial Times», «The Independent», «USA National Public Radio», «NPR Music», «Mitteldeutsche Zeitung», «L’Unita», «LA LIBERT», «The Wire» : ԱռաւելԱւստրալիոյ պետական ձայնասփիւռը` «ABC»-նՍեպտեմբեր2011-ի ձայնասկաւառակը ճանչցածէ շաբաթուան լաւագոյն ալպոմիսկՅունուար 2012-ին  ամերիկեան «Q2» դասական երաժշտութեան ձայնասփիւռիընկերութիւնը զայն անուանածէ շաբաթուան լաւագոյն  CD-ալպոմ:

 

Ձայնասկաւառակինմէջ Կուրճիեւի մեղեդիները կը հնչեն կատարմամբ Կուրճիեւի անուան ժողովրդական նուագարաններու խումբիոր հիմնադրուած է 2008ինԼեւոն Իսկէնէանի կողմէՆուագախումինմէջ ընդգրկուած են Հայաստանի լաւագոյներիտասարդ կատարողներԱնցեալ տարուան ընթացքին համոյթը բազմաթիւ ելոյթներով շրջագայած է աշխարհիտարբեր երկիրներովհանդէս գալով Զուիցերիոյ ԻտալիոյԳերմանիոյՌուսիոյ, ՊելճիքայիԼեհաստանիամենահեղինակաւոր բեմահարթակներուն եւ փառատօններուն:

 

 

 

For more information about the project please visit our website

http://www.gurdjieffensemble.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


dos × 5 =